Hem

Rapporter och meddelanden

Global Direct Partners AB

Ledning och styrelse

Strategi

Kontakta oss

 
Equity Dynamics AB (publ)


 

Equity Dynamics är ett Private Equity bolag. Bolaget har främst gjort investeringar i högteknologi såsom Identifieringsteknologi, AI-teknik samt betalningslösningar stött av Blockchain-teknologi.

Exit görs genom försäljning alternativt börsnotering.

Via ägda bolag arbetar vi även med fastighetsutveckling. Det innefattar hela processlinan från finansiering till försäljning. Utöver det kan vi förpacka och sälja byggklara fastighetsprojekt.