Hem

Rapporter och meddelanden

Global Direct Partners AB

Ledning och styrelse

Strategi

Kontakta oss

 
Global Direct Partners AB - Rapporter och meddelanden


Global Direct Partners AB

1. ÅRSREDOVISNING 2016

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

2. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2017

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2017 kl. 13.00, att avhållas i KPMG's lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg.
Ladda ner kallelsen som PDF.

3. ÅRSREDOVISNING 2015

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

4. PROTOKOLL FRÅN BOLAGSTÄMMA 2016

Protokoll fört vid årstämman 2016.
Ladda ner protokollet som PDF.

5. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2016

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 kl. 13.00, att avhållas i KPMG's lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg.
Ladda ner kallelsen som PDF.

6. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2015

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. 13.00, att avhållas i KPMG's lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg.
Ladda ner kallelsen som PDF.

7. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA 2015

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 januari 2015 kl. 12.30, att avhållas i KPMG's lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg.
Ladda ner kallelsen som PDF.

8. FÖRESLAGEN NY BOLAGSORDNING 2015

Föreslagen ny bolagsordning inför årsstämman 23:e januari 2015.
Ladda ner den föreslagna nya bolagsordningen

9. PROTOKOLL FRÅN BOLAGSTÄMMA 2014

Protokoll fört vid årstämman 2014.
Ladda ner protokollet som PDF.

10. ÅRSREDOVISNING 2013

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

11. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2014

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juni 2014 kl. 13.00, att avhållas i KPMG's lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg.
Ladda ner kallelsen som PDF.

12. ÅRSREDOVISNING 2012

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

13. PROTOKOLL FRÅN BOLAGSTÄMMA 2013

Protokoll fört vid årstämman den 27:e juni 2013.
Ladda ner protokollet som PDF.

14. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2013

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2013 kl. 13.00, att avhållas i KPMG's lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg.
Ladda ner kallelsen som PDF.

15. ÅRSREDOVISNING 2011

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

16. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2012

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2012 kl. 13.00, att avhållas i KPMG's lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg.
Ladda ner kallelsen som PDF.

17. PROTOKOLL FRÅN BOLAGSTÄMMA 2011

Protokoll fört vid årstämman den 30:e juni 2011.
Ladda ner protokollet som PDF.

18. ÅRSREDOVISNING2010

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

19. PROTOKOLL FRÅN BOLAGSTÄMMA 2010

Protokoll fört vid årstämman den 30:e juni 2010.
Ladda ner protokollet som PDF.

20. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2010

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2010 kl. 13.00, att avhållas att i bolagets lokaler Sven Källfelts Gata 214, 426 71 V. Frölunda.
Ladda ner kallelsen som PDF.

21. ÅRSREDOVISNING 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

22. KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Kallelse till extrastämma fredagen den 29 januari 2010
Ladda ner som PDF.

23. FÖRESLAGEN NY BOLAGSORDNING 2010

Föreslagen ny bolagsordning
Ladda ner som PDF.

24. BREV TILL AKTIEÄGARE

Brev till aktieägare angående apportemission
Ladda ner brevet som PDF.

25. LETTER TO SHARE HOLDERS

Letter to Share holders
Download the letter.

26. RÄTTELSE: KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2009

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2009 kl. 13.00, att avhållas att i bolagets lokaler Sven Källfelts Gata 214, 426 71 V. Frölunda.
Ladda ner rättelsen som PDF.

27. KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA 2009

Aktieägarna i Global Direct Partners AB (publ), 556520-5647, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2009 kl. 13.00, att avhållas att i bolagets lokaler Sven Källfelts Gata 214, 426 71 V. Frölunda.
Ladda ner kallelsen som PDF.

28. ÅRSREDOVISNING 2008

Styrelsen och Verkställande direktören för Global Direct Partners AB (publ) Org nr 556520-5647 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.
Ladda ner årsredovisningen som PDF.

29. TRADING REPORT MAY 2009

Trading report maj 2009.
Ladda ner som PDF.

30. TRADING REPORT APR 2009

Trading report april 2009.
Ladda ner som PDF.

31. BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Global Direct Partners AB (publ).
Ladda ner Bolagsordningen som PDF.

32. FÖRESLAGEN NY BOLAGSORDNING

Förslag till ny bolagsordning för Global Direct Partners AB (publ).
Ladda ner förslaget till ny bolagsordning som PDF.

33. REGISTRERINGSBEVIS

Registreringsbevis för Global Direct Partners AB (publ).
Ladda ner registreringsbeviset som PDF.