Hem

Rapporter och meddelanden

Global Direct Partners AB

Ledning och styrelse

Strategi

Kontakta oss

 
Rapporter och meddelanden


Equity Dynamics kommer fortsättningsvis att publicera kvartalsrapporter och årsredovisningar.

 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2016
 • Kallelse till årsstämma i Equity Dynamics AB (publ) onsdagen den 28 juni 2017 kl. 12.00

 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2015
 • Protokoll från årsstämman 2016
 • Kallelse till årsstämma i Equity Dynamics AB (publ) torsdagen den 30 juni 2016

 • Kallelse till årsstämma i Equity Dynamics AB (publ) torsdagen den 25 juni 2015
 • Kallelse till extra årsstämma i Equity Dynamics AB (publ) fredagen den 23:e januari 2015
 • Föreslagen ny bolagsordning

 • Protokoll från årsstämman 2014
 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2013
 • Kallelse till årsstämma i Equity Dynamics AB (publ) fredagen den 27 juni 2014

 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2012
 • Protokoll från årsstämman den 27 juni 2013
 • Kallelse till årsstämma i Equity Dynamics AB (publ) torsdagen den 27 juni 2013

 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2011
 • Kallelse till årsstämma i Equity Dynamics AB (publ) fredagen den 29 juni 2012

 • Protokoll från årsstämman den 30 juni 2011
 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2010

 • Protokoll från årsstämman onsdagen den 30 juni 2010
 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2009
 • Kallelse till årsstämma onsdagen den 30 juni 2010
 • Föreslagen ny bolagsordning

 • Kallelse till extrastämma 2010
 • Föreslagen ny bolagsordning

 • Brev till aktieägare angående apportemission
 • Letter to shareholders in Global Direct Partners AB (publ) and Equity Dynamics AB
 • Trading report May 2009
 • Trading report Apr 2009
 • Systematic Company Profile 2009-06-17
 • Registreringsbevis Equity Dynamics 2009-05-26
 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2008
 • Rättelse: Kallelse till årsstämma tisdagen den 30 juni 2009
 • Kallelse till årsstämma 2009

 • Årsredovisning Equity Dynamics AB 2007
 • Styrelseförslag Equity Dynamics AB
 • Föreslagen ny bolagsordning
 • Kallelse till årsstämma måndagen den 30 juni 2008

 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma lördagen den 16 juni 2007 (word)
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma lördagen den 17 juni 2006 (word)
 • Internet Alliances AB (publ) Årsredovisning för januari - december 2004 (excel)
 • BOLAGSORDNING Equity Dynamics AB (word)
 • Equity Dynamics AB (publ): Delårsrapport Januari-Juni 2005 (word)
 • Protokoll för ordinarie bolagsstämma InternetAlliances.com IAC AB (publ) (word)
 • Aktieägarbrev maj 2005 (pdf)